Samfunnsansvar
– det er vårt!
Vi ønsker å bidra til vår del av verdi-
skapning og at vi når de miljømål som til enhver tid er satt

Samfunnsansvar – det er vårt!
Vi ønsker å bidra til vår del av verdiskapning og at vi når de miljømål som til enhver tid er satt

Vi skal ta vår del av ansvaret, gjennom at vi hele tiden søke de mest optimale løsninger for samfunnet og deg som kunde. Disse målene når vi sammen gjennom tillitt til hverandre.

Bærekraftsmål

Vi står overfor store utfordringer i verden, og det er vårt felles ansvar å løse dem. Storm Entreprenør ønsker å bidra til å skape en fremtid for oss alle, som vi kan være stolte av. Vi har valgt ut 4 av FN’s bærekraftsmål som vi skal jobbe med.

 

Etiske retningslinjer

Tillit og ansvar står helt sentralt i hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Våre etiske retningslinjer minner oss på hvem vi er og hvordan vi opptrer.

NR 5- Likestilling mellom kjønnene

  • Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet

NR 7- Ren energi til Alle

  • Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

NR 12- Ansvarlig Forbruk og produksjon

  • Sikre bærekraftig forbruks og produksjonsmønstre

NR 17 Samarbeid for å nå målene

  • Styrke virkemiddelene som trengs for å gjennomføre arbeid, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Anti-korrupsjon

Hver dag tar vi store og viktige valg på vegne av våre kunder. Gjennom strenge krav til uavhengighet sikrer vi at valgene tas av de rette grunnene til beste for våre kunder og alle involverte.

Sosial dumping

Våre prosjekter gir arbeid til mennesker fra mange land. Gjennom å stille strenge krav til våre underleverandører sikrer vi våre utenlandske kollegaer rettferdige lønns- og arbeidsvillkår.

Åpenhetsloven

For oss er åpenhet en forutsetning for tillit. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger viser vi at vi bryr oss.

Breeam Nor

Vi har ansatte som er sertifisert(BREEAM AP) og har gjennomført og har erfaring med BREEAM Nor sertifisering av næringsbygg.

Vi bygger på en grunnmur
av ansvar

Storm Entreprenør

KONTAKT
Breiliveien 49
3217 Sandefjord

Tlf. (+47) 334 50 500
post@stormentreprenor.no

Kontakt

Om oss

Samfunnsansvar

Copyright © 2024 Storm Entreprenør AS